ΣΕΤΤΗΛ :Διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Παγωτά) για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16
1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Παγωτά) για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.
2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 15 Απρ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:
α. Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 15 Απρ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
β.Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
γ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρω 10.000,00 €, (κατά εκτιμηση).
δ. Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση, συμφωνά με το άρθρο 118 του Ν.4412 /2016.
ε. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
στ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΧΡΗΣΤΟ», Πύργος.

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΩΤΑ

Προηγούμενο ΣΕΤΤΗΛ: Διενέργεια Διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας