Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023

Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρει[1]ας Θεσσαλίας, Σάμου της Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρει[1]ας Κρήτης, Νάξου, Κέας – Κύθνου και Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Λακωνίας και Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φλώρινας και  Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συμπληρωματικά στην υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 (Β’ 7424) κοινή απόφαση των Υπουργών κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 12Α αυτού.
  2. Το άρθρο 45 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).
  3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
  4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133)………………………………………..

 

Περισσότερα στο ΦΕΚ που ακολουθεί

 

FEK B 2476

Προηγούμενο Νέα εφαρμογή εικονικής περιήγησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας