Γ.Ν.Ζακύνθου Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV 33192230-3), «Τράπεζες Χειρουργείου»

Πρόσκληση     1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV 33192230-3), «Τράπεζες Χειρουργείου»(ΚΑΕ 9749.01Ν) }(Ζητούμενη ποσότητα 1).Πιθανής προϋπ. Δαπάνης 56.451,61 € προ ΦΠΑ ή 70.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»,Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΕΓΕ4690ΒΞ-3ΛΒ}  & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» { με  Mοναδικό Kωδικό διαβούλευσης: 2024DIAB28633 }.

 

1η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__ΨΕΓΕ4690ΒΞ-3ΛΒ

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  2695360606

Προηγούμενο Διασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας