Γ. Ν. Ζακύνθου : Προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα)

Γνωστοποίηση διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2024 , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος». 

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2024 , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., {πιθανή ποσότητα:  311.329  τεμ., 7.900   ταιν., 10 λιτ., 5 ρολά, 1.200 μέτρα, 30 Συσκ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης  43.288,32 € προ ΦΠΑ ή 53.677,52 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ ΡΒ3Α4690ΒΞ-5ΣΓ ,   ΑΔΑΜ : 24PROC014822912 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 352188

10 – 2024 Ηλ.ΔΑΔ. για προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Τ) (ΡΒ3Α4690ΒΞ-5ΣΓ) (24PROC014822912)

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

Προηγούμενο “Doing Business in Germany – Challenges and Opportunities”. 04/06/2024 ώρα 15.00 – Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας