Γ.Ν.Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV:  09134100-8) (ΚΑΕ:  1611). Προϋπ. δαπάνης 800.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Πιθανής ποσότητας: 470.743,303 λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή..               Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΨΤΧΩ4690ΒΞ-ΗΝ6,  &  ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 24PROC014429368 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  346815.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλ. Δ. ΔΑΔ 2-2024 (Προμήθεια Καυσίμων)

Προηγούμενο «Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας