Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Προμήθεια: «{ Ι) Υπέρηχος Γυναικολογικός, ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ, ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού }»

Πρόσκληση     2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών   προδιαγραφών , για την προμήθεια: «{ Ι) Υπέρηχος Γυναικολογικός, ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ, ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού }», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΝΙΑ4690ΒΞ-8ΒΖ} & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» { με  Mοναδικό Kωδικό   :  2024DIAB28274  } …

 

αδα διαυγεια 2η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ΨΝΙΑ4690ΒΞ-8ΒΖ

 

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Παπαδάτου Τερέζα

Τηλ: 2695360607

Fax: 2695360648

Προηγούμενο Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Προμήθεια: « Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας