Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 20/2023 για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»  για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Γνωστοποίηση διενέργειας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 20/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»  για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ:

68.548,39 € Εξήντα Οκτώ  Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ  ευρώ και Τριάντα Εννέα λεπτά
16.451,61 € Δέκα Έξι  Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα  ευρώ και Εξήντα Ένα λεπτά
85.000,00 Ογδόντα   Πέντε Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά

 

Με   κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),  επί του συνόλου των  ζητουμένων ειδών.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 670Π4690ΒΞ-ΜΕΤ} & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC013797183 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 267127.

 

20-2023 Ηλ. ΔΑΔ – ΜΕΛΑΝΙΑ(T) (670Π4690ΒΞ-ΜΕΤ) (23PROC013797183)

 

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

Προηγούμενο Με μεγάλη συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η εκδήλωση του Επιμελητήριου Ηλείας, με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δράσεων, με πόλο έλξης τη μουσική και τις καλές πρακτικές σπουδαίων μουσικών γεγονότων για την ενδυνάμωση του τουρισμού»,την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και ώρα 19.30, στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας