Thriving Global 2024. Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

aitisi button

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου 2024

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο των δράσεων της που στοχεύουν στην υποστήριξη της διεθνοποίησης και στην προβολή του κλάδου καινοτομίας – τεχνολογίας, διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley, το επιτυχημένο Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης: «Thriving Global».

thriving in the storm 2023 banner

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνολογικές επιχειρήσεις και startups που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε διεθνείς αγορές. Επίσης, δίνει την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα.

 

Οι κύριες φάσεις του προγράμματος είναι :

ΦΑΣΗ 1 : Thriving in the Storm – Boot Camp
Έναρξη: 1η Ιουλίου 2024

 • Συμμετέχοντες: έως 16 εταιρίες
 • Διάρκεια: 4 ημέρες (24 ώρες συνολικά)
 • Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
 • Σκοπός: να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις προκλήσεις και ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες της Αμερικανικής αγοράς, να καταλάβουν ποιες αλλαγές προϊόντος/υπηρεσιών θα πρέπει να κάνουν για να κατακτήσουν νέες αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για επέκταση στις αγορές
  αυτές.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Thriving in The Storm – Investor Pitch Ceremony : 8 και 9 Ιουλίου 2024

Ολοκληρώνοντας το Boot Camp οι 16 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, θα παρουσιάσουν μέσω Zoom σε 2 τμήματα (8 επιχειρήσεις στο καθένα), τα σχέδια ανάπτυξης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τους, σε online πάνελ 3 εμπειρογνωμόνων-επενδυτών από τη Silicon Valley με το συντονισμό και την καθοδήγηση των στελεχών της USMAC.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η επιλογή 6 επιχειρήσεων που θα συγκεντρώσουν την καλύτερη βαθμολογία, ώστε να συμμετέχουν στην 2η φάση του προγράμματος.

ΦΑΣΗ 2 : Global Growth Acceleration – Εξωστρεφής Επιχειρηματική Επιτάχυνση

 • Συμμετέχοντες: 6 Εταιρίες (που έχουν ολοκληρώσει την 1η φάση)
 • Διάρκεια: 4 μήνες
 • Σκοπός: κάθε εταιρεία θα έρθει σε άμεση συνεργασία με έναν εμπειρογνώμονα από τη Silicon Valley, στον κλάδο που δραστηριοποιείται, για να λάβει online εξατομικευμένη καθοδήγηση 25 ωρών, ενώ θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει τουλάχιστον 10 B2B συναντήσεις και να λάβει μέρος σε Pitch Event με δυνητικούς επενδυτές και με φυσική παρουσία καθώς οι τελευταίες 2 εβδομάδες του προγράμματος πραγματοποιούνται στη Silicon Valley.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνολογικές ελληνικές επιχειρήσεις και startups που:
  • έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία
  • έχουν κάνει ήδη πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε διεθνείς αγορές με έμφαση σε αυτή της Silicon Valley.
 • Η αξιολόγηση των εταιρειών θα γίνει από εξειδικευμένους συνεργάτες του οργανισμού US-MAC – Alfredo Coppola, Co-CEO, US Market Access Center Co-founder, Marin Seed Ventures και Chris Burry, Co-CEO, US Market Access Center Industry Fellow, UC Berkeley.
 • Οι 16 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για την 1η φάση του Προγράμματος, θα καταβάλουν ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Αττικής, θα υπάρξει ειδική τιμή στα έξοδα διαμονής, με την υποστήριξη της Enterprise Greece.
 • Οι 6 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στην 2η φάση του Προγράμματος, θα καταβάλουν μέρος του συνολικού κόστους συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ
 • Από κάθε επιχείρηση μπορούν να συμμετάσχουν έως 2 στελέχη.
 • Το πρόγραμμα απαιτεί οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

aitisi button

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – «Thriving in the Storm – Boot Camp»

Στόχοι Προγράμματος

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες που οδηγούν στη διεθνοποίηση της επιχείρησης τους και την απόκτηση εξωστρεφούς επιχειρηματικής κουλτούρας.

Μέχρι το τέλος του Προγράμματος, θα απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με τη συνεργασία των εταιριών τους με πελάτες, επενδυτές και ειδικούς του κλάδου:

 • Υπάρχει αγορά για το προϊόν μου εκτός της εγχώριας αγοράς;
 • Ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνω στο προϊόν/υπηρεσίες μου για να κατακτήσω αυτήν την αγορά;
 • Ποιό είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για επέκταση σε νέες αγορές;

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων / Επιλογή εταιρείας

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής απευθύνεται σε Ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Πιθανότητα επιτυχίας στην αγορά των ΗΠΑ
 • Value proposition & Business Model
 • Επιχειρηματική νοοτροπία ιδρυτών
 • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας

Θα επιλεγούν 16 υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Thriving in The Storm Boot Camp.

Επιλεξιμότητα αιτούντος

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα:

 • Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα/τοπική αγορά.
 • Ουσιαστική και σταθερή πορεία εσόδων.
 • Οικονομική δραστηριότητα τουλάχιστον 6 μηνών.
 • Επιθυμία να αναπτύξουν μία εξωστρεφή και διεθνοποιημένη επιχείρηση.
 • Δυνατότητα δέσμευσης 1-2 ανώτερων στελεχών / ιδρυτών σε όλες τις συνεδρίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Προχωρημένες δεξιότητες Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Thriving in The Storm Boot Camp / Investor Pitch Ceremony

Οι 16 υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα 24 ωρών διαδραστικών εργαστηρίων και διαλέξεων, που θα διεξάγονται από έμπειρους εκπαιδευτές της Silicon Valley. Το πρόγραμμα του boot camp περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Cross Cultural Communications, Growth Preparedness, Effective Communications, Investing & Partnerships, και Sales & Marketing Essentials. Το boot camp θα ολοκληρωθεί με κάθε επιχείρηση να λαμβάνει μια Εξατομικευμένη Αξιολόγηση για τα σχέδια ανάπτυξής της.

Ολοκληρώνοντας το Boot Camp οι 16 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, θα παρουσιάσουν μέσω Zoom σε 2 τμήματα (8 επιχειρήσεις στο καθένα), τα σχέδια ανάπτυξης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τους, σε online πάνελ 3 εμπειρογνωμόνων–επενδυτών από τη Silicon Valley με το συντονισμό και την καθοδήγηση των στελεχών της USMAC.

2η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – «Global Growth Acceleration»

Κατόπιν αξιολόγησης από τους επενδυτές, οι 6 επιχειρήσεις που θα διακριθούν, θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στη Φάση 2, ένα πρόγραμμα εξωστρεφούς επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας 4 μηνών, το οποίο περιλαμβάνει εξατομικευμένη καθοδήγηση για κάθε επιχείρηση. Κάθε εταιρεία συνδυάζεται με έναν εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα από τη Silicon Valley, στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

 

Προηγούμενο Ποσειδώνια 2024: Η μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλίας ανοίξε τις πύλες της – Εντυπωσιακή συμμετοχή
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας