ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  εγγραφής: Αίτηση ανανέωσης της αδείας του Νομικού προσώπου. Υπογράφει και εγγράφει τα στοιχεία του ο Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. (Επισυνάπτεται) Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) του ασκούντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών (δηλ. το Νομικό πρόσωπο) : α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε […]

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .

Οι άδειες  των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται  από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .   Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών: 1. Αίτηση ανανέωσης της αδείας σας(Επισυνάπτεται) 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) […]

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας