Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων «STAGE»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ενημερώνει για τη δημοσίευση της 3ης ανοικτής πρόσκλησης του προγράμματος STAGE (Sustainability Transition Programme), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ένα μέσο χρηματοδοτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, συνοδευόμενο από εξατομικευμένα εργαλεία βιωσιμότητας και αφορά σε επιχορηγήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των ΜμΕ για την πράσινη μετάβαση τους, στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και στην επενδυτική τους ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων, παρέχονται έως και 50.000 ευρώ, παράλληλα με πρακτική συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν επενδυτικές ιδέες για την καινοτομία και την οικονομία μηδενικών αποβλήτων.

Η ως άνω επιχορήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις προκειμένου:

✔ να προετοιμάσουν το «πράσινο» επενδυτικό σχέδιο τους, το οποίο θα περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό και τεχνολογική καινοτομία, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μοντέλων κυκλικής οικονομίας κ.λπ,. και

✔ να λάβουν πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου όπως είναι οι μελέτες σκοπιμότητας, οι τεχνολογικοί έλεγχοι, η συλλογή δεδομένων και η ανάλυση της αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα, η κατασκευή πρωτοτύπων, οι πιλοτικές δοκιμές και η επίδειξη, η προσαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών, η υποστήριξη για τη χρήση εγκαταστάσεων δοκιμών και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλων και καθοδήγησης για τη σχετική προετοιμασία.

Η τρέχουσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή έως την 31η Μαΐου 2024 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την ΕΕ, καθώς και από χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες είτε στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης μέσω του συνδέσμου https://stagepartners.eu/financial-grants   είτε επικοινωνώντας με τον κύριο Θωμά Χαλάτση από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

 

Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής,

Βασίλειος Αποστολόπουλος

Προηγούμενο Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της δράσης “Εξοικονομώ Επιχειρώντας”
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας