Νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών

Εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2024 και τα πρότυπα καταστατικά θα είναι διαθέσιμα για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e- YMΣ) σταδιακά και συγκεκριμένα:

 1. Από την 1η Μαρτίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ανώνυμη Εταιρεία, την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, την Ετερόρρυθμη Εταιρεία και την Ομόρρυθμη Εταιρεία.
 2. Από την 1η Μαΐου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Αστική Εταιρεία, την Κοινοπραξία, και την Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία.
 3. Από την 1η Ιουλίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Αστικό Συνεταιρισμό, την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας και την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών.
 4. Από την 1η Οκτωβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων.
 5. Από την 1η Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού.

Τα πρότυπα καταστατικά αφορούν στους εξής νομικούς τύπους:

 1. Ομόρρυθμη Εταιρεία
 2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 3. Αστική Εταιρεία
 4. Κοινοπραξία
 5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
 6. Ανώνυμη Εταιρεία
 7. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 8. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 9. Ευρωπαϊκή Εταιρεία
 10. Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.
 11. Αστικός Συνεταιρισμός
 12. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας
 13. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών
 14. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
 15. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
 16. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 17. Συνεταιρισμός Εργαζομένων.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την Υπουργική Απόφαση στο παρακάτω LINK .

ΥΑ-ΓΙΑ-ΝΕΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Προηγούμενο ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που αφορά τα αποτελέσματα έρευνας προβλημάτων και προκλήσεων αγοράς Δήμου Πύργου
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας