Κ. Λεβέντης: «Αποδίδουν καρπούς οι παρεμβάσεις μας για τα “πυροδάνεια”»

-Θετική χαρακτηρίζει τη διάταξη για “κούρεμα” των δανείων με την εγγύηση του

δημοσίου ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας

Κ. Λεβέντης: «Αποδίδουν καρπούς οι παρεμβάσεις μας για τα “πυροδάνεια”»

 

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει τη διάταξη του νέου σχεδίου νόμου για τον Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας

Λεβέντης, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται «κούρεμα» στα δάνεια με εγγύηση

του ελληνικού Δημοσίου, καθώς επιτρέπει στους χρηματοδοτικούς φορείς, στις

τράπεζες και στους servicers να ρυθμίζουν τα συγκεκριμένα δάνεια χωρίς να χάνουν

το δικαίωμα να εισπράττουν και τις κρατικές εγγυήσεις.

Όπως επισημαίνει ο Κώστας Λεβέντης, η προτεινόμενη νέα ρύθμιση του

υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, προβλέπει

ότι «οι χρηματοδοτικοί φορείς δικαιούνται να ρυθμίζουν δάνεια ή πιστώσεις

οποιουδήποτε είδους προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία τους έχει

παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς περιορισμό ως προς όλους

τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτών, ιδίως δε ως προς τη διάρκεια, το επιτόκιο,

το ποσό της δόσης και την περιοδικότητα των δόσεων» και πως «ανεξαρτήτως της

ρύθμισης, οι ως άνω παρασχεθείσες υπέρ των χρηματοδοτικών φορέων εγγυήσεις

του Ελληνικού Δημοσίου διατηρούν την ισχύ τους στο σύνολό τους, χωρίς να

επέρχεται ποσοτική αύξηση της εγγυητικής του ευθύνης».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «στην περίπτωση που προβλεφθεί ποσό διαγραφής,

αυτό μπορεί να ζητηθεί εφάπαξ από τους πιστωτές σε βάρος του Ελληνικού

Δημοσίου, το οποίο το εξοφλεί και δεν το αναζητεί σε βάρος του ωφελούμενου

φυσικού προσώπου», επικαλούμενος την εισηγητική έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία για τις καταπτώσεις εγγυήσεων προβλέπει πως το

Δημόσιο πληρώνει μεν τον πιστωτή, αλλά στη συνέχεια βεβαιώνει ως φορολογική

οφειλή την κατάπτωση της εγγύησης εις βάρος του οφειλέτη και ακολούθως την

εισπράττει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που φθάνουν ως τον πλειστηριασμό

ακινήτου. Εν προκειμένω, όμως, με τη νέα ρύθμιση το Δημόσιο θα πληρώνει τον

χρηματοδοτικό φορέα, αλλά ΔΕΝ θα χρεώνει το ποσό στον οφειλέτη.

Ο Κώστας Λεβέντης επισήμανε ότι με βάση τη νέα διάταξη, εφόσον η διαδικασία

ολοκληρωθεί επιτυχώς και τεθεί σε ισχύ η καταρτισθείσα Σύμβαση

Αναδιάρθρωσης, κατά την υλοποίηση η οφειλή μπορεί να παρακολουθείται σε νέο

λογαριασμό, στον οποίο θα αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης. Εάν

προβλέπεται ποσό διαγραφής, οι χρηματοδοτικοί φορείς δικαιούνται να ζητήσουν

από το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητή την εφάπαξ πληρωμή του εγγυημένου μέρους

του ποσού αυτού ως συνόλου, με αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους Με τη σειρά του το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε

εξόφληση των υποχρεώσεών του ως εγγυητής ως προς το ποσό της κύριας

οφειλής που διαγράφεται πλήρως, χωρίς τη βεβαίωση του ποσού αυτού σε βάρος

του φυσικού προσώπου, στην αρμόδια ΔΟΥ.

 

«Οι συστηματικές και μεθοδικές παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας όλα αυτά

τα χρόνια αποδίδουν καρπούς, καθώς η κυβέρνηση δείχνει ότι κατανοεί την

κατάσταση των Ηλείων πυρόπληκτων δανειοληπτών. Η πρόβλεψη για “κούρεμα”

των δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς η οφειλή να

μετατρέπεται σε χρέος προς την Εφορία, είναι μια σαφέστατα θετική εξέλιξη. Θα

περιμένουμε και την οριστική διαμόρφωση του νέου νόμου για να τοποθετηθούμε

εκ νέου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Λεβέντης.

Προηγούμενο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Καλύπτεται η δαπάνη Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας