ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Ηλείας ενημερώνει τα μέλη του, για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 5306/05-09-2023 με το οποίο ορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων υπέρ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β΄2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης. Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), αποστέλλεται στη Φορολογική Διοίκηση για  βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Επίσης τα μέλη μας εκείνα (φυσικά/νομικά πρόσωπα) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει ως όφειλαν την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, θα πρέπει άμεσα να μας προσκομίσουν τη σχετική «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών» που έχουν λάβει από την  Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ενημερωθεί ο Φάκελός τους και να επανακαθοριστούν οι σχετικές οφειλές τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, προς αποφυγή ταλαιπωρίας και βεβαίωσης στις Δ.Ο.Υ. τυχόν οφειλών στο ΓΕΜΗ, συστήνεται η τακτοποίηση τους το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να μη γίνει βεβαίωση αυτών στις Δ.Ο.Υ. δεδομένου ότι η διαδικασία βεβαίωσής αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αναμένεται να αρχίσει άμεσα.

Εκ του Επιμελητηρίου

ΦΕΚ 5306 05-09-2023

Προηγούμενο Ενημέρωση Γενικό Χημείο του Κράτους : Περιορισμός μικροπλαστικών – κανονισμός REACH.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας