ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ μέσω e-Υ.Μ.Σ. 2 ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 784 Α.Κ.)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ μέσω e-Υ.Μ.Σ. 2 ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 784 Α.Κ.)

Σύσταση εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.)

Η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται:

α) Είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.,

είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται.

Στην δεύτερη περίπτωση, η σύσταση ολοκληρώνεται μέσω της e-Υ.Μ.Σ., εφόσον προηγηθεί ηλεκτρονικά διοικητικός

έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό τύπο.

Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση Κοινοπραξίας  & Αστικών Εταιρειών
(Σύμφωνα με την υπ. αρ. 5186/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 556/26-1-2024, τευχ. Β’)

 

Καταστατικό-Κοινοπραξίας

Καταστατικό-Αστικής-Εταιρείας

 

  LINK ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ:     https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/thesmiko-plaisio-genikes-plirofories/

 

Προηγούμενο 180.000 πιστοποιητικά πράξεων αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ διατίθενται ψηφιακά, στο ptyxia.gov.gr
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας