Διασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας

Η συνέχιση λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού/Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας εξασφαλίζεται με την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η χρηματοδοτούμενη με 5 εκατ. ευρώ πράξη, επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών τουτοπικού παραγωγικού συστήματος, των ζητούμενων δεξιοτήτων, επαγγελμάτων και τον ορθό σχεδιασμό πολιτικώνκαιδράσεων στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2021-2027 καθώς και ενός Μηχανισμού μετασχηματισμού της απασχόλησης μέσω στοχευμένων δεξιοτήτων ώστε να βελτιστοποιεί μέσω των ευρημάτων του (για ανάγκεςδεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας της Δυτ. Ελλάδας) τις πολιτικές της Περιφέρειας για τηναπασχόληση και εν γένει την αγορά εργασίας.

Η νέα δράση μεταξύ άλλων αναμένεται να συμβάλλει στην τροφοδοσία των αρμόδιων υπηρεσιών (Μ.Ε.Κ.Υ του ΥΠΕΚΥ) με στοιχεία από την παρακολούθηση της τοπικήςαγοράς εργασίας που θα συμβάλλουν παράλληλα και στην διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής ΔεξιοτήτωνΕργατικού Δυναμικού και στην υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και τηνΑγορά Εργασίας.

Παράλληλα, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης στους ωφελούμενους για ανοιχτά προγράμματαστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης στην υλοποίηση ταχύρρυθμων και εξειδικευμένων προγραμμάτων απόκτησης γνώσεων και επαγγελματικώνικανοτήτων ήκαι κατάρτισης για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, σε τομείς όπως τα πράσιναεπαγγέλματα και τα ψηφιακά επαγγέλματα (Βιομηχανία 4.0) καθώς η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων (transversalskills, SoftSkills).

Μέσω της πράξης δημιουργείται προσβάσιμη δομή σε κατάλληλο σημείο, το οποίο θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης σε ωφελούμενους/ες για ανοιχτά προγράμματα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και τωνεπιχειρήσεων, υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και υλοποίησης ταχύρρυθμων όσο και εξειδικευμένων προγραμμάτων απόκτησης γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων,πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, για εργαζόμενους και ανέργους, σε τομείς προτεραιότητας βάσει καιτων αποτελεσμάτων / εκροών του Κεντρικού ή/και του Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράςεργασίας.

Προηγούμενο Παρουσίαση της νέας διαδραστικής πλατφόρμας ενημέρωσης των επιχειρήσεων για επιδοτήσεις και δανειοδοτήσεις
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας